Olymp Logo
Sparebanken Møre Varig Brunvoll Istad

Ekstraordinært årsmøte. Innkalling

Da det på klubbens årsmøte 8.februar 2016 ikke lyktes å få satt sammen et fungerende styre i Molde Olymp, innkalles til ekstraordinært årsmøte torsdag 10.mars 2016 kl.18.00 på møterommet øst på tribunebygget i Molde Idrettspark.

Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Valg av dirigent,referent og to personer til å skrive under protokoll 3. Valg av leder for Molde Olymp 4. Diskusjon og eventuell forandring av antall og funksjon av styremedlemmer.

Kommentarer

comments

Diskuter dette på facebook