Olymp Logo
Sparebanken Møre Varig Brunvoll Istad

Kontakt

Adresse: Frænavegen 112,
6416 MOLDE
Leder:  

Kontaktperson trening:

Iver Kristian Arnesen, telefon 952 42 225, epostadresse: ikarnesen@hotmail.com 

 

Besøksadresse: Klubblokale i Idrettsveien 2, 6413 Molde
Bankkonto: 3980.05.34252
Organisasjonsnummer: 984 234 961
E-post: ikarnesen@hotmail.com
Hjemmeside:Tips, innlegg, kommentar til nettside: MoldeOlymp.no  Arvid Ottestad nettansvarlig arvidott@online.no
Gammel hjemmeside: http://idrett.speaker.no/organisation.asp?orgelementid=57917

 

 

26 april 2023