Olymp Logo
Sparebanken Møre Varig Brunvoll Istad

Styret Molde Olymp 2024

 

Styreleder: Iver Kristian Arnesen  ikarnesen@hotmail.com  952 42 225

Nestleder: Håvard Andreas Fjeldheim  haafjeld@gmail.com  924 59 574

Kasserer: Arvid Ottestad  arvidott@online.no  450 43 057

Styremedlem: Katrine Thomassen  thomassen_katrine@hotmail.com  936 03 489

Styremedlem: Eline Yaxhi Bjørndal   elnyb@hotmail.com  907 64 224

Varamedlem: Per Johan Gussiås  perjohangussiaas@yahoo.no  975 16 044

20 mars 2024