Olymp Logo
Sparebanken Møre Varig Brunvoll Istad

Vi justerer Molde Olymps lover

For å justere Molde Olymps lover slik at de er i samsvar med NIFs regelverk og lovnorm, må vi behandle dette i årsmøte 8.februar og ha 2/3 flertall for evt. endringer. Idrettskretsen skal godkjenne endringer.

Her kan du laste ned og lese gjennom forslag til lovendringer

Kommentarer

comments

Diskuter dette på facebook