Olymp Logo
Sparebanken Møre Varig Brunvoll Istad

Årsmøte tirsdag 5. mars kl. 18.00

Årsmøtet avholdes tirsdag 5. mars 2019 kl. 18.00 på møterommet øst på tribunebygget på Molde idrettspark.

Det blir servering av pizza fra kl 19.00. Alle utøvere med foreldre er hjertelig velkommen. Grunnet bestilling av pizza må vi vite hvor mange som kommer. Gi beskjed til rigmoby@online.no

Sakliste:
1. Godkjenning av innkalling og sakliste.
2. Valg av møtedirigent, referent og to personer til å skrive under protokoll.
3. Årsmelding for 2018.
4. Regnskap for 2018 og budsjett for 2019.
5. Kontingent 2019
6. Organisasjonsplan for Molde Olymp
7. Innkomne forslag.
8. Valg.
Evt. innspill eller saker til behandling sendes rigmoby@online.no
senest 11. februar.

Kommentarer

comments

Diskuter dette på facebook