Olymp Logo
Sparebanken Møre Varig Brunvoll Istad

Innkalling årsmøte 2012

Innkalling til årsmøte 2012 Molde Olymp
Årsmøtet avholdes mandag 21.januar 2013 kl.1700 på møterommet øst på tribunebygget på Molde idrettspark.

Sakliste:

1.Godkjenning av innkalling og sakliste
2.Valg av dirigent og to personer til å skrive under protokoll
3.Årsmelding for 2012
4.Regnskap
5.Kontingent
6.Valg
7.Eventuelt
Evt innspill eller saker minst 14 dager før årsmøtet til oestan@frisurf.no
Enkel bevertning – vi legger opp til pizzafest for medlemmer fra kl.1900

Kommentarer

comments

Diskuter dette på facebook