Olymp Logo
Sparebanken Møre Varig Brunvoll Istad

Ny basislov

Norges idrettsforbund har en vedtatt ny lov som skal gjelde som basis for alle lag tilsluttet forbundet. Hvert lag kan tilføye bestemmelser som gjelder spesielt for laget og som ikke er i strid med basisloven fra forbundet. Deretter skal den nye loven vedtas på første årsmøte i lagene, og for vårt vedkommende blir dette på vårt årsmøte nå mandag 21/1.
Her kan du se de nye basislovene med leder Øystein Standal sine merknader skrevet med rød trykk.

Kommentarer

comments

Diskuter dette på facebook