Olymp Logo
Sparebanken Møre Varig Brunvoll Istad

Årsmøte mandag 26.januar

Innkalling til årsmøte 2014 Molde Olymp
Årsmøtet avholdes mandag 26.januar 2015 kl.17.00 på møterommet øst på tribunebygget på Molde idrettspark.

Sakliste:

1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Valg av dirigent og to personer til å skrive under protokoll
3. Årsmelding for 2014
4. Regnskap
5. Kontingent
6. Valg
7. Eventuelt

Evt. innspill eller saker til behandling sendes arvidott@online.no senest 14 dager før årsmøtet.

Enkel bevertning – vi legger opp til pizzafest for medlemmer fra kl.19.00

Kommentarer

comments

Diskuter dette på facebook