Olymp Logo
Sparebanken Møre Varig Brunvoll Istad

Årsmøte 27.februar:

Vågen-RundtMolde Olymp Guttelag G12 2016

Årsmøtet avholdes mandag 27.februar 2017 kl.17.00 på møterommet øst på tribunebygget på Molde idrettspark.

Sakliste:

1. Godkjenning av innkalling og sakliste.

2. Valg av møtedirigent, referent og to personer til å skrive under protokoll.

3. Årsmelding for 2016.

4. Regnskap for 2016.

5. Innkomne forslag.

6. Kontingent.

7. Valg.

Evt. innspill eller saker til behandling sendes s.iv.k@hotmail.com senest  13. februar.
Etter årsmøte, ca. kl.18.30, blir det pizzafest for alle medlemmer og trenere.
Vel møtt

Kommentarer

comments

Diskuter dette på facebook