Olymp Logo
Sparebanken Møre Varig Brunvoll Istad

Klubben heter nå Molde Olymp

Fra årsmøtet i Molde Olymp mandag 16.januar 2012IL Molde-Olymp, som har vært klubbens navn siden stiftinga i 1971, er historie. Årsmøtet vedtok enstemmig navneskifte til bare Molde Olymp.

Øystein Standal tar igjen ansvar og leder det nye styret som ble valgt på årsmøtet til Molde Olymp. Les mer om årsmøtet og se bilder.

Bindestreken er gravlagt

Vi følger friidrettsforbundet som fjernet bindestreken i fri-idrettsforbundet, og fjerner bindestreken mellom Molde og Olymp. Samtidig fjerner vi forkortelsen IL. Betegnelsen «idrettslag»  passer ikke på en ren friidrettsklubb – det er lenge siden vi også var en klubb for skøyter (det siste skøytestevnet arrangerte klubben tilbake i 1967). Nå får vi et kort navn som samsvarer med vår nye nettside og vi unngår alle praktiske problemene med om ILskal stå  foran eller bak, og denne forvirrende bindestreken som har vanskeliggjort søk på Molde Olymp i en moderne tidsalder.

Molde Olymps for tida  proff i Jamaica, Simon Rønsholm Sandvik, hadde foreslått navneendringa som fikk full tilslutning på årsmøtet. Han har også et forslag til ny logo som det nye styret vil vurdere, siden den gamle logoen ikke lenger passer etter navneendring.

Øystein tar ansvar

Øystein Standal tar igjen ansvar for å føre klubben videre og blir leder, sjøl om han i perioder får lange fravær med Tyrkia som base. Med internett og et solid nytt styre skal Molde Olymp utvikles videre.

Diane Iren Rønsholm takker av som leder etter fem år og vil slippe til nye krefter. Også sekretær Gunn Oshaug, kasserer Leif Magne Lillebakk og Arvid Ottestad går ut av styret men Arvid blir med videre som vara.

Med Øystein som leder og Harald Lid med videre i styret, er kontinuiteten sikret. Per Johan Gussiås har også i mange år gjort en formidabel innsats for klubben, og går nå inn i styret.  John Arve Brødreskift blir varamedlem i styret sammen med Arvid Ottestad.

De tre helt nye er Tone Johannessen Solheimdal, Elin Kristin Holsen og Roar Mordal Hilde. Dette er spennende og lovende nye styremedlemmer som betyr friskt blod inn i klubbens ledelse. Årsmøtet valgte å ikke fordele verv, og styret vil konstituere seg sjøl og fordele arbeidsoppgaver etter hvert. Det ble uttrykt skepsis til at vi ikke alt nå fordelte verv, men med en erfaren leder er håpet at dette skal gå seg til på en god måte når det nye styret får litt tid på seg.

Solid økonomi

Gledelig er det også at Molde Olymp nå er en klubb med en god økonomi med et overskudd på vel 100.000 kroner og godt med penger på bok. Samtidig har klubben gjoert mange større investeringer i fornying og modernisering av utstyr.  Klubben har mange gode samarbeidspartnere med tro på Molde Olymp: Brunvoll, Sparebanken Møre, Gjensidige, Istad og Oshaug for å nevne de viktigste.

Det var et vellykka årsmøte der 27 var med fra starten og det økte på etter hvert. Vi var godt over 30 som var med på pizzafesten utover kvelden. Her er  Utdrag Årsmelding 2011    med avtroppende leder sine kommentarer og Øystein Standal sin grundige gjennomgang av friidrettsåret 2011.   Se bilder i  galleri

Kommentarer

comments

Diskuter dette på facebook