Olymp Logo
Sparebanken Møre Varig Brunvoll Istad

Årsmøte mandag 20.januar

Innkalling til årsmøte 2013 Molde Olymp
Årsmøtet avholdes mandag 20.januar 2014 kl.17.00 på møterommet øst på tribunebygget på Molde idrettspark.

Sakliste:

1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Valg av dirigent og to personer til å skrive under protokoll
3. Årsmelding for 2013
4. Regnskap
5. Kontingent
6. Valg
7. Eventuelt     

Evt. innspill eller saker til behandling sendes arvidott@online.no senest 14 dager før årsmøtet.

Enkel bevertning – vi legger opp til pizzafest for medlemmer fra kl.19.00

Kommentarer

comments

Diskuter dette på facebook