Olymp Logo
Sparebanken Møre Varig Brunvoll Istad

Snart årsmøte:

2014-05-008

 

Sakliste:
1. Godkjenning av innkalling og sakliste.
2. Valg av dirigent og to personer til å skrive under protokoll.
3. Årsmelding for 2015.
4. Regnskap.
5. Kontingent.
6. Godkjenning av ny lovform for idrettslag.
6. Valg .
7. Eventuelt.

Evt. innspill eller saker til behandling sendes oestan@frisurf.no senest 14 dager
før årsmøtet.

Enkel bevertning – vi legger opp til pizzafest for medlemmer fra kl.19.00

Kommentarer

comments

Diskuter dette på facebook