Olymp Logo
Sparebanken Møre Varig Brunvoll Istad

Årsmøte i Molde Olymp

Årsmøtet avholdes torsdag 19. mars 2020 kl. 18.00 på møterommet øst på tribunebygget på Molde idrettspark.

Sakliste:

  1. Godkjenning av innkalling og sakliste.
  2. Valg av møtedirigent, referent og to personer til å skrive under protokoll.
  3. Årsmelding for 2019.
  4. Regnskap for 2019 og budsjett for 2020.
  5. Kontingent 2020
  6. Organisasjonsplan for Molde Olymp
  7. Innkomne forslag.
  8. Valg.

Evt. innspill eller saker til behandling sendes rigmoby@online.no senest 5. mars.

Etter årsmøtet ca. kl. 19.00 serverer vi pizza. Alle er velkommen.

Gi beskjed til Rigmor (rigmoby@online.no – 402 87 143) hvem som kommer, dette på grunn av pizzabestilling.

Kommentarer

comments

Diskuter dette på facebook