Olymp Logo
Sport1 Sparebank møre Molde Kommune Gjensidige Istad

Påmelding stevner (ny rutine)

Alle betaler påmeldingsavgifta til stevner hver for seg. Når det gjelder UM og NM så dekker klubben denne avgifta.

Send utklipp av betalinga til arvidott@online.no med kontonummer så blir dette tilbakeført.

10 mars 2015